Stoppen met stress

24.95

Spanning en stress kunnen het leven behoorlijk verzuren. En stress heeft zeker niet altijd met het werk te maken. Ook zorgen in de relatie of in het gezin en financiële problemen kunnen stress veroorzaken. Buitensporige en langdurige stress kan leiden tot ruzies, ongelukken, overwerkt zijn, depressies en een vergaand ziekteverzuim. Veel bedrijfsartsen en psychiaters zijn ervan overtuigd dat de emotionele problemen bij medewerkers voor 80% door stress worden veroorzaakt. Deze CD werkt voor jouw gezondheid aan ontspanning op afroep, zodat je zelfs in situaties van hoge werkdruk of vanuit stressgevende spanning nog steeds jezelf, geestelijk en lichamelijk, in een evenwichtige stemming kunt gaan terugbrengen.

Categorie: