Beter studeren heeft o.a. met een betere motivatie en stemmingen te maken. En dat heeft weer een wisselwerking met o.a. een betere leefomgeving en levensinhoud te maken. Dus studeren dient een onderdeel van een leuk en fijn leven te zijn. Denk daar eens over na… Daarnaast dien je sociale leven betekenis te hebben. Want je kunt niet de hele week tussen 4 muren je geest van de buitenwereld afschermen. Dat zou een contradictie zijn met waar studeren voor bedoeld is, n.l de geest verruimen; met 2 benen in de wereld van NU staan. Dat maakt dat er naast je studie-interesses het ook beter voor jouw studie-atmosfeer is, om op een gevarieerd gebied met mensen om te gaan. Denk aan activiteiten in sport en recreatie.

Het onthouden van studiemateriaal is een van de taken van het onderbewuste. Misschien herinner jij je wel een moment dat een naam op het puntje van je tong lag, maar toch kon je het niet naar boven halen. Met hypnose als sleutel naar het onderbewuste is het niet alleen mogelijk de kwantiteit in het geheugen te vergroten, gelijktijdig kan ook de kwaliteit van het herinneren toenemen. Ook bij hen die de draad van het studeren op latere leeftijd weer willen oppakken, kunnen hypnosetechnieken de gemiddelde studietijd aanzienlijk verkorten. De therapie-cd of Podcast-therapie (download) “Beter studeren” kan voor jou dus van grote betekenis zijn om je daar bij te helpen. Het werkt eenvoudig: na je bestelling krijg je een email met een download link en staat de keuze van je Podcast-therapie op je bureaublad. Breng de Podcast in je mobiel en geniet dagelijks van het gewenste effect in je studieresultaten.

Comments are closed.